Alba Gamell imparte el Taller para Coordinadores/as del Pla Català de l'Esport a l'Escola

 

El passat 5 de setembre Alba Gamell, presidenta de BTB Club i responsable de l'escola de tennis platja i del Grup Femení d'Alt Rendiment de #beachtennisbarcelona va impartir a l'INEF el taller formatiu de tennis platja dirigit als Coordinadors/es del Pla Català de l'esport a l'Escola (PCEE), en el que van participar prop de 22 docents de centres escolars de Catalunya.

 

El Pla, impulsat per la Generalitat de Catalunya, pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària de Catalunya la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

 

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

 


 

  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
  • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

El Taller impartit per Alba Gamell (llicenciada en en CAFE, Master en Direcció i Gestió d'Empreses de l'esport (UB) i Monitora Nacional (N1) de tennis i bàdminton) es va emmarcar en la Jornada d'inici del curs 19_20 del PCEE, la qual es va estructurar en diferents tallers i càpsules formatives.

 

La participació de Beach Tennis Barcelona en aquesta Jornada és un exemple més del compromís del Club en l'impuls de la promoció del tennis platja a Catalunya i a casa nostra, la ciutat de Barcelona. 


 Colaboradores:

 Con el apoyo de: